bio

Absolwentka łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych.
W latach 2000-2005 studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa.
Dyplom (grudzień 2005) z grafiki warsztatowej (sitodruku) w pracowni
prof. A. Smoczyńskiego, aneks z malarstwa olejnego w pracowni prof. T. Śliwińskiego.
Praca teoretyczna napisana pod kierunkiem dr K. Kuskowskiego.
Uczestnik wielu wystaw zbiorowych w Polsce i zagranicą.
Laureatka Grand Prix 5-go Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu (marzec 2007).
Zajmuje się grafiką warsztatową, malarstwem, rysunkiem i designem.
Graduated from Academy of Fine Arts in Lodz, Poland.
Achieved a degree of Master of Arts (diploma with distinction, December 2005).
Graduated in silkprint (Silkprint Workshop of prof.A.Smoczyński)
and in oil paintings (Workshop of Paintings and Drawings of prof.T.Śliwiński).
Master’s thesis written under supervision of dr Kamil Kuskowski.
Awarded with Grand Prix of 5th Students’ Graphic Biennal Art (Poznan 2007).
Has taken part in many collective exhibitions in Poland and abroad.
Works in manual graphics, painting, drawing and design.